Doelstelling van Tante Peetje

TP is een stichting die voorziet in een woonplek voor jongeren tussen de 17 en 25 jaar met een psychosociale hulpvraag. De jongeren zijn nog niet in staat om op eigen kracht, met de gebruikelijke hulp en/of hulp uit hun sociale netwerk een plekje in de samenleving veilig te stellen.

TP wil het onderstaande bewerkstelligen:

 • een kleinschalige veilige woonplek midden in de wijk/maatschappij;
 • het bevorderen van autonomie en participatie in de maatschappij van de bewoners;
 • ondersteuning bij het herstel van gezondheid, functioneren en identiteit;
 • stabilisatie van een psychiatrisch ziektebeeld van de bewoners;
 • mensen verbinden en eenzaamheid aanpakken;
 • samenwerken met ketenpartners geestelijke gezondheidszorg, gemeente, welzijn instanties, school, werk, sport en cultuur;
 • het voorkomen van verwaarlozing en/of zwerfjongeren;
 • stoppen/verminderen stigmatisering jongeren met psychische kwetsbaarheid. 

TP tracht dit doel te bereiken door:

 • het creëren van een woonplek waarin de jongeren veilig kunnen wonen;
 • gekoppelde overeenkomsten aan te gaan met jongeren voor de geleverde ondersteuning en het gebruik van de woonplek;
 • om de 6 maanden de doelen vanuit de individuele ondersteuningsplannen te evalueren;
 • de herstelgerichte visie van TP te bewaken;
 • de jongere zijn/haar belangen te behartigen;
 • het ondersteunen en/of organiseren van sociale activiteiten in de buurt;
 • fondsen te benaderen voor het werven van gelden, ter ondersteuning van TP;
 • het onderhouden van relaties met instanties die dezelfde intenties hebben als de stichting heeft voor de bewoners van TP.