Omgeving belangrijk voor herstelproces

De jongeren zijn niet los te zien van hun omgeving en daarom is de samenwerking hiermee enorm belangrijk voor het verloop van het herstelproces. TP betrekt, in samenspraak met de bewoner, de belangrijke personen in zijn/haar leven. Contact wordt waar mogelijk hersteld.

Actief contact

Met omwonenden, de buren, scholen, bedrijven of andere organisaties onderhoudt TP actief contact. Binnen deze kring doen zich kansen voor om door voorlichting en of activiteiten de beeldvorming over mensen met psychische kwetsbaarheid positief te beïnvloeden. Daarnaast kunnen de bewoners, de buren een helpende hand bieden bij het boodschappen of kleine klussen doen; dit is helpend in hun herstel.