Maatschappelijk betrokken bedrijven

Wij willen onderstaande bedrijven heel erg bedanken voor hun sponsorbijdrage en maatschappelijke betrokkenheid. Met deze bijdragen kan TP de jongere niet alleen een passende woonplek, maar ook diverse mogelijkheden aanbieden met betrekking tot ontspanning, sport en/of cultuur.

Tante Peetje ook steunen?

De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw gift extra aantrekkelijk wordt gemaakt door de belastingdienst omdat de gift voor bedrijven fiscaal aftrekbaar is. Neem contact met ons op en vraag naar de sponsormogelijkheden.
Mocht u een donatie willen doen, kan dat door een bedrag over te maken op Rabobank NL62 RABO 0331 7449 53 t.n.v. Stichting Tante Peetje.