Stichting Tante Peetje

Tante Peetje (TP) is een stichting die voorziet in een tijdelijke woonplek voor jongeren tussen de 17 en 25 jaar met een psychische kwetsbaarheid. De jongeren zijn nog niet in staat om op eigen kracht, met de gebruikelijke hulp en/of hulp uit hun sociale netwerk een plekje in de samenleving veilig te stellen.

TP gaat uit van de mogelijkheden en eigen regie van de jongeren en ondersteunt hen in hun herstelproces aan de hand van de domeinen wonen, werk en/of opleiding, vrijetijdsbesteding, financiën en sociale zelfredzaamheid.

Sinds 2018

Stichting TP is opgericht op 11 september 2018 en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72127910, gevestigd te Heerhugowaard. Het bestuur is geheel op vrijwillige basis en ontvangt geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw gift extra aantrekkelijk wordt gemaakt door de belastingdienst omdat de gift fiscaal aftrekbaar is. Op de sponsorenpagina vindt u hoe u ons financieel kunt steunen.

ANBI gegevens

Naam: Stichting Tante Peetje
RSIN / fiscaal(identificatie)nummer: 858996753
Postadres: Van Schagenstraat 22, 1701 CJ, Heerhugowaard
Bezoekadres: nog niet bekend
Bank: Rabobank NL62 RABO 0331 7449 53
Kamer van Koophandel: 72127910

Documenten

Het bestuur van Stichting Tante Peetje

John Steenbeek

Voorzitter

Luella Hermes

Secretaris

Hans Aardenburg

Penningmeester