Herstelgericht werken

Ieder mens is uniek en daarom biedt TP iedere bewoner zorg op maat. Samen met de bewoner stellen we een persoonlijk ondersteuningsplan op en evalueren we ieder half jaar de persoonlijke werkdoelen. Bewoners, die toe zijn aan een volgende stap, verhuizen naar zelfstandig wonen met mogelijk ambulante ondersteuning.

Onze werk- en denkwijze is in eerste instantie herstelgericht maar, indien mogelijk, zeker ook ontwikkelingsgericht. Wij zijn ons bewust van de verschillende leerprocessen en ontwikkelingsniveaus van de bewoners. Kernwaarden die wij hierbij hanteren zijn: individuele benadering, huiselijkheid, vertrouwen, eigen regie van de bewoner, veiligheid en het benutten van maatschappelijke kansen.

Herstel

Vanuit Tante Peetje staat het herstel van de bewoner centraal. Hierbij zijn het persoonlijke herstel (identiteit) en het maatschappelijk herstel (participatie) de belangrijkste krachten waarop wordt ingezet binnen TP.  De begeleiding, geregistreerde professionals en ervaringsdeskundigen, hebben kennis van het herstel van gezondheid, zijn op de hoogte van het zorgaanbod en werken nauw samen met de geestelijke gezondheidszorg en andere betrokken instanties (integrale aanpak).

Eigen regie

Vanuit de herstelgerichte benadering richt TP zich op de eigen krachten van de bewoners (empowerment) hierdoor wordt  het herstelproces versterkt; de bewoner heeft de regie.